Konstrundan Västra Skåne 2019. Samlingsutställning i Stenladan Torup, 
19 till 22 april, öppet fre-sön kl 10-18, mån kl 10-17.
Vernissage i Torup Skärtorsdagen 18 april kl 10-17.
nr 19 i VSKG:s folder. Välkomna!

Öppen ateljé på Galleri 25, Kungsgårdsvägen 8, 23053 Alnarp.
öppet fre-sön 19-21 april kl 10-18,månd 22 april kl 10-17.
Välkomna!